04 chương trình đào tạo của UTH đạt kết quả kiểm định chất lượng theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA, phiên bản 4.0

(Thời gian cập nhật: 15:49 16/01/2024)

Theo thông báo chính thức từ Tổ chức Bảo đảm chất lượng giáo dục thuộc Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA) gửi Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh, 03 chương trình đào tạo của ngành Khoa học Hàng hải thuộc Viện Hàng hải và 01 chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Điện tử – viễn thông thuộc Khoa Điện – Điện tử viễn thông đã đạt kết quả kiểm định chất lượng theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA (phiên bản 4.0):

  1. Điều khiển và Quản lý tàu biển (Ship Navigation and Management);
  2. Khai thác máy tàu thủy và Quản lý kỹ thuật (Marine Engineering and Management);
  3. Kỹ thuật điện, điện tử và điều khiển (Electrical, Electronic and Control Engineering);
  4. Kỹ thuật Điện tử – viễn thông (Electronics and Telecommunication Engineering).

(Đoàn Đánh giá ngoài AUN-QA đã hoàn thành việc khảo sát chính thức 04 chương trình nêu trên tại Trường từ ngày 24-26/10/2023 https://ut.edu.vn/tin-tuc-su-kien/uth-hoan-thanh-danh-gia-ngoai-chuong-trinh-dao-tao-nganh-khoa-hoc-hang-hai-va-nganh-ky-thuat-dtvt-theo-bo-tieu-chuan-aun-qa-28972.html)

Từ trước tới nay, Trường rất chú trọng công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục (BĐ&KĐCLGD), đến nay công tác này đã đạt được một số kết quả nhất định; đây là hoạt động thường xuyên, liên tục để cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo.

Kết quả kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn AUN-QA phản ánh sự thực về chất lượng đào tạo cho các bên liên quan; đồng thời, góp phần đạt được mục tiêu cụ thể của Chương trình “Phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm giai đoạn 2022 – 2030” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 78/QĐ-TTg ngày 14/01/2022 về nâng cao số lượng các chương trình đào tạo đạt kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn của nước ngoài.

Để có được kết quả này, Nhà trường chúc mừng và ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, giảng viên Viện Hàng hải, Khoa Điện – Điện tử viễn thông cùng các phòng, ban, trung tâm trong thời gian vừa qua. Trường yêu cầu hai Khoa, Viện tiếp tục phát huy trách nhiệm cho hoạt động BĐ&KĐCLGD, có kế hoạch cải tiến ngay theo các khuyến nghị của Đoàn Đánh giá AUN-QA.