THỰC HIỆN KHẢO SÁT CÁC BÊN LIÊN QUAN TẠI TRƯỜNG ĐH GTVT TP.HCM HK1 – 2023 – 2024 (ĐỢT 1)

(Thời gian cập nhật: 21:37 22/05/2024)

THÔNG BÁO

V/v thực hiện khảo sát các bên liên quan tại Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh học kỳ 1 năm học 2023 – 2024 (đợt 1)

Dành cho sinh viên chính quy hệ chuẩn (đại trà)

 Phòng Thanh tra và Quản lý chất lượng, Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc tổ chức khảo sát, lấy ý kiến góp ý của người học như sau:

  1. Đối tượng khảo sát: Sinh viên chính quy, hệ chuẩn (đại trà).
  2. Thời gian thực hiện khảo sát: Từ ngày 08/4/2024 đến hết ngày 19/4/2024.
  3. Hình thức: Trực tuyến
  4. Hướng dẫn thực hiện: Sinh viên dùng tài khoản đăng nhập Cổng thông tin sinh viên UTH tại trang https://sv.ut.edu.vn/ và hoàn thành phiếu khảo sát trong trang cá nhân theo hướng dẫn của hệ thống.

Ý kiến cần trao đổi (nếu có) vui lòng liên hệ: Cô Tô Thị Hải, chuyên viên phòng Thanh tra và Quản lý chất lượng.

Điện thoại: 028 3512 4146; Email: hai.tothi@ut.edu.vn.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo thực hiện khảo sát các bên liên quan HK1 2023-2024 (đợt 1) tại đây