Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM tổ chức tập huấn viết báo cáo và thu thập minh chứng tự đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA 4.0

(Thời gian cập nhật: 13:28 26/05/2022)

Đánh giá chương trình đào tạo (CTĐT) theo bộ tiêu chuẩn của mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN) là cách thức để CTĐT đạt chuẩn chất lượng trong khu vực ASEAN. AUN đã chính thức ra mắt bộ tiêu chuẩn đánh giá CTĐT phiên bản 4.0 vào tháng 6/2021 với nhiều yêu cầu mới như phải đánh giá mức độ người học đạt được chuẩn đầu ra, tinh thần doanh nghiệp, đổi mới, sáng tạo. Với quy trình đánh giá chất lượng chặt chẽ, minh bạch, bộ tiêu chuẩn đánh giá toàn diện chất lượng chương trình đào tạo AUN-QA được công nhận bởi hệ thống giáo dục của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.

Tháng 3/2022, Trường Đại học Giao thông vận tải đã đánh giá 01 chương trình đào tạo trình độ Đại học: CTĐT Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông và được đánh giá đạt kết quả như mong đợi.

Để chuẩn bị cho việc đánh giá chương trình đào tạo của 3 ngành Đại học: Khoa học hàng hải, Kỹ thuật tàu thủy, Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông vào năm 2023. Ngày 25/5/2022, Trường tổ chức tập huấn viết báo cáo và thu thập minh chứng tự đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA 4.0 cho toàn thể cán bộ, giảng viên với sự chủ trì của PGS.TS. Lê Văn Vang, Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá và sự hướng dẫn của Chuyên gia tư vấn Nguyễn Khánh Sơn.

Đại diện hội đồng tự đánh giá và nhóm công tác ngành Khoa học hàng hải

Đại diện hội đồng tự đánh giá và nhóm công tác ngành Kỹ thuật tàu thủy

Đại diện hội đồng tự đánh giá và nhóm công tác ngành Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông

Tại buổi tập huấn, Chuyên gia Nguyễn Khánh Sơn đã giới thiệu và hướng dẫn về bộ tiêu chuẩn mới gồm 08 Tiêu chuẩn, 53 Tiêu chí; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn các bước chuẩn bị theo bộ tiêu chuẩn đánh giá AUN-QA nhằm giúp cán bộ, giảng viên xác định được Khung đảm bảo chất lượng của AUN-QA 4.0, nắm được yêu cầu của Bộ Tiêu chuẩn đối với tự đánh giá và báo cáo tự đánh giá CTĐT.

– Khung đảm bảo chất lượng của AUN-QA

– Các nguyên tắc tự đánh giá chất lượng CTĐT theo Tiêu chuẩn AUN-QA Version 4.0

TC1. Kết quả học tập mong đợi – Chuẩn đầu ra (Expected Learning Outcomes)

TC2. Cấu trúc và nội dung CTĐT (Programme Structure and Content)

TC3. Phương thức dạy và học (Teaching and Learning Approach)

TC4. Đánh giá kết quả học tập (Student Assessment)

TC5. Đội ngũ giảng viên (Academic Staff)

TC6. Các dịch vụ hỗ trợ người học (Student Support Services)

TC7. Cơ sở hạ tầng và trang thiết bị (Facilities and Infrastructure)

TC8. Đầu ra và kết quả đạt được (Output and Outcomes)

Chuyên gia Nguyễn Khánh Sơn chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hiện các nội dung báo cáo và minh chứng theo tiêu chuẩn AUN-QA 4.0

Qua thời gian làm việc với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao,chương trình tập huấn hướng dẫn viết báo cáo và minh chứng tự đánh giá CTĐT AUN-QA phiên bản 4.0 đã cung cấp cho cán bộ, giảng viên của trường những thông tin hữu ích để phục vụ cho công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng đào tạo./.

Nguồn: Phòng Quản lý chất lượng.